Ділянки Гібридизації НС-Х-6045

Ділянки гібридизації в Яготинському районі Київської області. Гібрид стійкий до вовчку та євролайтінгу. Має максимальну стійкість до Фомопсису. Дає стабільні показники вражойності. Високий вміст олії.

10 лет. История успеха

З чого все починалось? В 2009 року почалась історія компанії Юг Агролідер, на той час компанія займалась виробництвом насіння вітчизняної селекції на незначних площах – до 100 гектарів. Це важкий, але цікавий етап розвитку – компанія шукала свій шлях, зупиняючись на різноманітних варіантах, будь-то насіння від Інститута ім. Юр’єва або «Євраліс Семенс». Таких партнерів було багато, більше десяти. Ми мали досвід роботи з різноманітними сільськогосподарськими культурами (ріпак, соя, озимий горох, кукурудза, насіннєва картопля та пшениця). Проаналізувавши ринок і попит на продукцію, наша команда у 2012 році заключає контракт з сербським інститутом NS Seme і з того часу наша компанія представляє сербську селекцію в Україні. Наш шлях був тернистим, через бойові дії на сході України довелось навіть перенести виробництво в іншу частину нашої країни. Але всі ці перепони та негаразди спонукали нас до пошуків кращого, до того, що ми маємо в теперішній час.

Компанія Юг Агролідер сьогодні:

  • команда кваліфікованих спеціалістів;
  • лідер серед виробників посівного матеріалу сербської селекції на території України;
  • потужний гравець на ринку сільськогосподарської продукції;
  • знаний Бренд на ринку посівного матеріалу;
  • надійна компанія, яка будує міцні, дружні та плідні стосунки зі своїми партнерами.

 

В цей значний для нас рік було встановлено новітнє обладнання по доробці насіння ТМ Петкус. Встановлення фотосепаратору, зумовило вихід компанії на якісно новий рівень по доробці насіння.

Ключовим нашим досягненням за останні декілька років є виведення на ринок таких гібридів як  НС Х 195 (Адмирал), НС Х 2652, НС Х 1752, НС Имисан, НС Таурус. До досягнень також можна додати цьогорічні гібриди, стійкі до усіх рас вовчку зареєстрованих на території України, це гібриди НС Кнез та Златібор, які за цей короткий час набрали не аби якої популярності серед сільхоз-виробників. Загальна площа вирощування, за весь час діяльності, порівняна з територією Черкаської області, а саме два мільйона гектар.

За цей час компанія Юг Агролідер зробила значний внесок в розвиток аграрної промисловості України і гарантує подальший розвиток та підтримку аграріїв нашої країни.

З повагою, колектив компанії «Юг Агролідер»

Устойчивые новинки к новым расам заразихи

Лето – самая активная пора для аграриев, пока все трудятся в полях, компания Юг Агролидер активно работает над следующим сезоном, постоянно обновляя ассортимент посевного материала подсолнечника новыми, актуальными для рынка позициями. Это уже не первый год служит поводом для проведения семинара с участием селекционеров из Института Полеводства и Овощеводства NS Seme и партнёров компании Юг Агролидер. Семинар проходил в формате беседы, где каждый желающий мог узнать всё необходимое про новейшие разработки Сербских селекционеров, актуальность тех или иных культур в агроклиматических условиях Украины. (далее…)

С Днём Бухгалтера!

Компания Юг Агролидер поздравляет всех бухгалтеров с профессиональным праздником – Днём Бухгалтера Украины!

Технология производства семян белкового гороха

Севооборот
Горох требует культивирования в севообороте и ему не подходит выращивание в монокультуре. В условиях монокультуры значительно увеличивается количество горохового долгоносика, который негативно влияет на урожайность и качество семян. Кроме того, значительно увеличивается риск заболеваний, особенно заболеваний
корневой системы. Поэтому посев гороха на том же участке возможен только после 6 лет. Хорошими предшественниками для гороха являются зерновые и пропашные культуры, такие, как ранние гибриды кукурузы, картофеля, подсолнечника. Если предшественник была пшеница инфицирована Fusarium, то на этом участке не следует сеять горох. Если предшественник – посев кукурузы, в котором использовались гербициды с действующим веществом мезотрион, то такие участки тоже не могут быть использованы для производства гороха. Горох является лучшим предшественником для большинства полевых культур, чем другие культуры.
Требования к почве
Наилучшие результаты достигаются на средне глубокой и плодородной почве, хорошо обеспеченной влагой. Участок, который предназначен для производства гороха, должен быть плоским, незасоренным и без разрушающего воздействия эрозии и наводнений. Участки, засоренные сорняками, такими как мак полевой (Papaver rhoes) и осот полевой (Cirsium arvense), особенно неблагоприятны для выращивания гороха. Участок не должен быть заражен нематодами. Наиболее благоприятные реакции почвенного раствора для выращивания гороха между рН 6,8 и 7,4. Горох не следует выращивать на участках, на которых долго задерживается вода после весеннего снеготаяния. Обработки почвы. Основная обработка почвы осуществляется осенней вспашкой на глубину приблизительно 25 см. Вспашкой достигается более высокая урожайность семян и меньшее количество проблем с сорняками и болезнями по сравнению с дискованием. При вспашке послеуборочные остатки, зараженные мицелиями патогенных грибов, попадают на большую глубину, что благоприятно сказывается на здоровье гороха, в частности, на более ранних стадиях роста и развития, когда он является наиболее чувствительным к болезням.
После пахоты сразу надо сделать закрытие борозд. Предпосевную подготовку почвы сделать на глубину от 8 до 10 см (1-2 раза). Земля после первичной обработки и предпосевной подготовки должна быть рыхлой и хорошо выровненой. Таким образом, достигается равномерное прорастание семян, эффект применяемых гербицидов получается значительное лучше, качественнее проводится уборка и уменьшается потеря семян.
Удобрение
Основой питания гороха азотом является симбиоз, т.е. азотфиксация, которую формируют бактерии Rhizobium leguminosarum BV. viciae. Горох только на ранних стадиях развития требует присутствия азота в доступной форме в верхнем слое почвы, так как формирование клубеньков происходит через две недели после появления всходов. Рекомендованное количество для удобрения гороха составляет 60 кг/ га действующего вещества азота, 60 кг/га Р2О5 и 60 кг/га К2О. Точное количество определяется после получения анализа почвенного плодородия. Полное количество фосфора и калия вносится перед пахотой, а азот в предпосевной посева должна быть 5-6 см. Учитывая массу 1000 семян, необходимую плотность посева и потребительскую стоимость семян, посевная норма составляет 200 кг/га.
Если посевной слой почвы сухой, после посева нужно прикатать кольчатошпоровым катком. Прикатывание необходимо делать для того чтобы был лучше контакт между семенами и почвой для получения дружных всходов, было равномерное цветение, посев равномерно развит и уборка произведена качественно. Прикатывание нельзя делать на тяжелых, глинистых почвах, особенно в ранние сроки посева, и если почва влажная после посева. То есть, прикатывания нужно избегать во всех тех случаях, когда может ожидаться серьезное уплотнение почвы. Уплотненная почва мешает прохождению избытка воды в начале весны, поверхность почвы нагревается медленно, а это может вызвать интенсивное развитие заболеваний корневой системы гороха.
Меры ухода
Особое внимание в течении вегетации должно быть уделено защите посевов от сорняков, болезней и вредителей. Защита от сорняков ведется в основном почвенным и контактным гербицидами. После посева и до появления всходов рекомендуется применение одной из наведенных комбинаций гербицидов:
Стомп 330 + Гезагард (4-5+1,5-2 л/га) – самая хорошая по эффективности, Дуал Голд 960 EC + Гезагард (1,5+1,5-2 л/га) – самая хорошая по селективности, Тербис (тербутилазид) 1,5 л/га – самая дешевая защита.В Сербии, наиболее часто используемый гербицид (после посева и до появления всходов). Если участок регулярно обрабатывается вспашкой, то как правило, не нужна какая-либо коррекция гербицидов весной. Если участок с сорняками или основная обработка почвы проводилась дискованием, то весной, как правило, необходимо сделать коррекцию. Когда растение гороха будет высотой около 10-15 см, а сорняк находится в начальной стадии роста, обработка обычно делается комбинацией препаратов на основе бентазона (Базагран) и имазетапира (Пивот 100-Е), которая обеспечивает защиту как от широколистных, так и от некоторых узколистных сорняков:
– после появления всходов:
Базагран + Пивот (2 + 0,5 л/га) или
Базагран + Пульсар (2+ 0,6-0,75 л/га) или
Пульсар 1,0 л/га
В Украине зарегистрирован Базагран М (бентазон + МЦПА) 2-3 л/га в фазе 5-6 листьев гороха, отличная эффективность против широколиственных сорняков, особенно хорош для борьбы с диким подсолнечником в посеве гороха.
В случае появления многолетних узколистых сорняков, можно использовать эффективные транслокационные гербициды, такие как Фюзилад (Fusilade Super), основанных на флуазифопа-П-бутила (Фюзилад Форте) или Селект Super 1-1,2 л/гa.
Особое внимание должно быть уделено защите гороха от болезней. В годы с большими количествами осадков часто происходит сильное нападение болезней на горох, из которых самые распространенные: фузариум, антракноз (Ascochyta pisi), ложная мучнистая роса, (Peronospora viciae), и мучнистая роса (Erysiphe pisi). Искоренение болезней осуществляется обработкой фунгицидами на базе комбинаций действующих веществ беномил и тебуконазол (Benlate 0,5 + Folicur EC 250 0,8 л/гa). Обработку осуществить в начале весны, как только можно будет заехать на участок (в конце марта). Кроме того, механической обработкой посева ротационным культиватором выполнить рыхление поверхностного слоя почвы, что приводит к более быстрому нагреванию земли. Таким образом значительно снижается интенсивность заболевания корневой системы и припочвенной части стебля гороха.
Вторую обработку фунгицидом осуществить в начале стадии цветения. Рекомендуется препарат Signum 600 г / га, вместе с инсектицидом. Наиболее опасные вредители для гороха – это листовая тля(Aphidae) и гороховый долгоносик (Bruchus pisorum L). Уничтожение этих вредителей обязательно, независимо от повреждений вызванных механизацией. Обработка тракторным распылителем является более эффективной в сравнении с авиаобработкой. Наиболее эффективная защита от горохового долгоносика реализована с использованием комбинации органофосфорных инсектицидов и пиретроида. В Сербии, больше всего применяется продукт Nurel D (хлорпирифос + циперметрин), в количестве 1 л/га. Обработку начать в начале цветения во время дополнительного питания долгоносика, прежде чем будут отложены яйца в плод, т.е. на только что сформированный стручок. Температура воздуха во время обработки не должна быть выше 25 оС. Для сорта НС Мороз достаточна только одна обработка из-за одновременного цветения. Появление листовой тли в многогодовом периоде совпадает с периодом вылетания горохового долгоносика, так что этой обработкой можно уничтожить и тлю.
Одной из наиболее важных мер по уходу в семеноводстве гороха является сохранение сортовой идентификации. Сортовая прополка является обязательной мерой в семенном посеве и подразумевает удаление нетипичных растений, которые в основном отличаются по высоте, виду листа или расцветкой цветка.
Уборка
Уборка гороха требует особого внимания и представляет сложную агротехническую меру в технологии производства семян гороха. Семена гороха быстро созревают. Когда содержание влаги в зерне около 40% растение еще имеет зеленные листья. С этого момента, содержание влаги в семенах сильно уменьшается и в короткое время достигает 18%, тогда и можно начать уборку гороха. Сорт НС Мороз, в агроэкологических условиях Сербии, готов к уборке уже 15 июня. Применением десикантов можно ускорить созревание посева от 5 до 7 дней. Десикация применяется только в исключительных случаях, т.е. в случаях, когда посев сильно засорен или если созревание неравномерное. Для десикации применяют препарат Reglone (3 л/га) Уборка гороха делается зерноуборочным комбайном при некоторых изменениях, которые аналогичные как при уборке сои. Установка жатки требует особого внимания, причем высоту среза надо установить на 5 см. Если высота среза слишком велика, нижные стручки остаются на растении, а если слишком низка – в комбайн с семенами попадает большое количество земли. Регулировка толкателя имеет особую роль в защите комбайна от примесей и грубых предметов. Мотовило комбайна должно меньше всего травмировать стручкам, особенно при засухе, для этого зубцы должны быть повернуты назад, чтобы легче поднимали растения. Скорость оборота мотовила, должна быть чуть больше, чем скорость движения комбайна, а это обычно около 3 и 3,6 км. в час. Чтобы избежать травмирования зерна, необходимо, чтобы скорость транспортера была снижена. Скорость оборота барабана должна быть приблизительно 450-550 оборотов в минуту. Увеличить расстояние между барабаном и подбарабаньем, оно должно быть 15-20 мм на входе и 8-10 мм на выходе. Отверстие на регулируемом решете должно быть 10-12 мм, перфорации 12-16 мм. Обьем воздушной струи нужно увеличить. Все настройки комбайна больше всего зависят от влажности зерна.
Урожайность семян гороха в диапазоне от 4,0 до 6,2 т/га.

Сезон 2018 по-Сербски

Одним из важнейших заданий селекции является мониторинг состояния сельского хозяйства. Без этого невозможно создать гибрид, который будет актуальным для потребителя, ведь агроклиматические условия, сорняки на полях постоянно меняются. А чтобы с такого поля собрать хороший урожай – подсолнечник также должен меняться, подстраиваться под условия, в которых его будут выращивать. Понимая это, Институт Полеводства и Овощеводства NS SEME каждый год представляет новейшие гибриды подсолнечника, устойчивые к стрессовым погодным условиям, болезням, заразихе, и при этом имея высокую потенциальную урожайность.

Этот год не стал исключением, линейка гибридов подсолнечника от компании Юг Агролидер, пополнилась двумя новыми, эксклюзивными позициями Сербской селекции: гибриды подсолнечника НС Кнез и Златибор. Эти гибриды выращиваются по классической технологии, но их особенность является устойчивость ко всем расам заразихи, зарегистрированными в Украине! Это делает их крайне актуальными для юго-восточной Украины, где проблема с заразихой очень актуальна, а их резистентность к стрессовым погодным условиям позволит собрать высокие урожаи даже в регионах рискового земледелия. Помимо этого, среди гибридов, которые выращиваются по классической технологии в каталоге Юг Агролидер присутствует лидер по урожайности в Европе – НС Х 195. А для тех клиентов, у кого помимо заразихи на поле присутствуют злаковые сорняки – следует использовать технологию Clearfield: использование гербицида Евро-Лайтнинг в связке с устойчивыми гибридами, такими как Рими, НС Имисан, НС Таурус. Если на поле присутствуют двудольные сорняки и отсутствует заразиха – лучшим способом борьбы с ними – использование гербицида Гранстар Про в связке с устойчивыми к нему гибридами: НС Сумо 2017, НС Х 1752, НС Х 2652. Данные гибриды устойчивы до 50 грамм гербицида (при единоразовом внесении, или двукратно 25 грамм), что позволит гарантированно убрать засоренность с поля.

Таким образом компания Юг Агролидер, имея гибриды подсолнечника под все основные технологии выращивания, способна удовлетворить потребности фермеров, которым требуются качественные семена подсолнечника по выгодным ценовым предложениям.

“Коли всі раси вовчка – безсилі” – Интервью с директором Юг Агролидер для журнала Зерно №1 2018

Численні новорічні свята минули. Ми відчиняємо двері й виходимо у новий рік, у новий світ. Аграрії, на відміну від багатьох інших професій та галузей, цілком заслуговують на тривалі свята взимку, а ще об’єктив­но не відчувають такого інтенсивного навантаження через сезонність у рослинництві. Це час підготовки, роздумів, стратегій.

Ми виходимо за поріг у щедрий сніжок, який так потрібен майбутньому врожаю. І озираємося довкола.

Самотність – добра помічниця роздумам. Проте у сезон вона не надто доречна. Саме час поміркувати, з ким і як працювати над майбутнім урожаєм. Основний фактор успіхів українського сільського господарства – його висока інтегрованість у світі та глобальні процеси. Не було б наших багатомільйонних результатів, якби ми не були інтегровані у міжнародні системи збуту продукції, глобальні комплекси постачання технологій, техніки, ресурсів.

Передусім – насіння.

Один з досвідчених гравців на ринку підприємств інфраструктури агрокомплексу – компанія «Юг Агролідер». Спеціалізується на виробництві насіння соняшнику сербської селекції. Ця компанія – надійна опора у новому сезоні сотням агропідприємств та господарів, вона робить це щороку. А як вона налаштована та з чим іде до людей у 2018‑му – про це розмова з керівником ПП «Юг Агролідер» Сергієм Олександровичем Антоненком. (далее…)

Поздравляем с Днем работников сельского хозяйства!

Поздравляем Вас с праздником – Днем работников сельского хозяйства!
Издавна Украина славилась добрыми, талантливыми и трудолюбивыми людьми. Наше государство было и остается центром крепких и устойчивых сельскохозяйственных традиций. Благодаря “золотым рукам”, мудрости, опытности аграриев живет наша украинская нива.
Уверены в том, что Ваша настойчивость, трудолюбие будут способствовать сохранению и развитию сельскохозяйственной отрасли.
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра и вдохновения. Пусть Ваш труд заколосится щедрой нивой успеха!
С уважением
Коллектив компании «Юг Агролидер»

Выставка АгроКомплекс 2017

Приглашаем всех желающих посетить стенд нашей компании на выставке АгроКоплекс 2017! Наш стенд будет располагаться в павильоне №1, недалеко от Входа «А» и стойки регистрации.

Выставка будет проходить в выставочном центе «КиевЭкспоПлаза» по адресу: Киев, ул. Салютная 2-Б с 31 октября по 2 ноября 2017 года.

До встречи на выставке!